aji_mirasol: (Default)
Väcka ([personal profile] aji_mirasol) wrote2010-10-11 07:57 pm

(no subject)

Photobucket

En skiss av Vekkehund. När jag cyklar, EFTER jag drycker en redbull (inte på samtigt), och lyssnar på vissa sånger, jag känner så har, ahaha

Sketch of Vekkedog. When I'm biking, AFTER I drink a redbull (not at the same time, I am not actually this crazy), and listen to certain songs, I feel like this, ahaha
what a badly-drawn bike

Och några skisser som jag ritade under en ferie förra sommaren:

Photobucket

Photobucket
we found a turtle!

Photobucket

[identity profile] fainder.blogspot.com 2010-10-12 08:07 am (UTC)(link)
Invidia ._. Per me la stagione della bicicletta è finita, fa decisamente freddo, e ho bucato la ruota davanti settimana scorsa X)
Che bella quella tartarugaaaa